Wygodne Konto dla klientów ZUS

Zgodnie z Porozumieniem o współpracy między ZUS, SGB-Bankiem SA, BPS SA i KZBS, dnia 13 listopada 2017 r., w Oddziałach SGB-Banku i wybranych Bankach Spółdzielczych została udostępniona oferta promocyjna dla świadczeniobiorców Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oferta promocyjna to:

  • 0 zł za otwarcie rachunku,
  • 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku,
  • 0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej,
  • 0 zł za użytkowanie karty debetowej,
  • 0 zł za wypłaty w bankomatach sieci BPS i SGB,
  • 0 zł za udostępnienie usług bankowości elektronicznej,
  • 0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance (przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej