Oprocentowanie kredytów

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych

udzielanych przez

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

(wysokość stopy redyskonta weksli - 1,75% od 05.03.2015r.)

Należne bankowi oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych w 2015 roku z zastosowania WIBOR 3M w części płaconej przez kredytobiorcę i ARiMR.

- wysokość WIBOR - 2,06% (stan na dzień: 28-11-2014 r.) dla kredytów udzielanych w I kwartale 2015r.

WIBOR3M* Marża
Banku
Oprocentowanie

Kredyty inwestycyjne

RR, Z, PR

Kredyty klęskowe inwestycyjne

K01

Kredyty klęskowe obrotowe
K02

Ubezpieczeni Nieubezpieczeni
Kredytobiorca
2,06 2.50 4.5600 3,0552 3,0552 2,2800

3,4200

2,06 2,48 4,5400 3,0418 3,0418 2,2700 3,4050
2,06 2,30 4,3600 3,0000 3,0000 2,1800 3,2700
2,06 1,95 4,0100 3,0000 3,0000 2,0050 3,0075
2,06 1,80 3,8600 3,0000 3,0000 1,9300 2,8950

*) Źródło WIBOR3M - http://wibor.money.pl/

- wysokość WIBOR - 1,81% (stan na dzień: 27-02-2015 r.) dla kredytów udzielanych w II kwartale 2015r.

WIBOR3M* Marża
Banku
Oprocentowanie

Kredyty inwestycyjne

RR, Z, PR

Kredyty klęskowe inwestycyjne

K01

Kredyty klęskowe obrotowe 
K02

Ubezpieczeni Nieubezpieczeni
Kredytobiorca
1,81 2.50 4.3100 3,0000 3,0000 2,1550

3,2325

1,81 2,48 4,2900 3,0000 3,0000 2,1450 3,2175
1,81 2,30 4,1100 3,0000 3,0000 2,0550 3,0825
1,81 1,95 3,7600 3,0000 3,0000 1,8800 2,8200
1,81 1,80 3,6100 3,0000 3,0000 1,8050 2,7075

*) Źródło WIBOR3M - http://wibor.money.pl/


Należne bankowi oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych od dnia 18-09-2012r. z zastosowania stopy redyskonta weksli w części płaconej przez kredytobiorcę i ARiMR od dnia 05-03-2015r.

- wysokość stopy redyskonta weksli - 1,75%

wielokrotność oprocentowanie nKL01, nKL02 - ubezpieczeni

nKL01, nKl02 - nieubezpieczeni

Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę
1.50 2.6250 1.5000

2.0625

 

Należne bankowi oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych od 09-07-2010r. (z uwzględnieniem podwyższenia WSR do 1,6 od 19-11-2010r.) z zastosowaniem stopy redyskonta weksli w części płaconej przez kredytobiorcę i ARiMR od dnia 05-03-2015r.

- wysokość stopy redyskonta weksli - 1,75%

wielokrotność oprocentowanie

nIP

nBR10, nBR13, nBR14, nBR15, nMR, nKZ, nGR, nGP, nNT

nKL01, nKL02 - ubezpieczeni nKL01, nKL02 - nieubezpieczeni

Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę

1.60 2.8000 2.0000 2.0000 0.1000 1.4500
1.50 2.6250 2.0000 2.0000 2.0000 2.3125

 

Należne bankowi oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych od dnia 08-07-2008r. do dnia 08-07-2010r. z zastosowania stopy redyskonta weksli w części płaconej przez kredytobiorcę i ARiMR od dnia 05-03-2015r.

- wysokość stopy redyskonta 1,75%

wielokrotność oprocentowanie

nIP

nBR10, nBR13, nBR14, nBR15, nMR, nKZ, nGR, nGP, nNT, nKL01, nKL02

Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę

1.50 2.6250 2.0000 2.0000

 

Należne bankowi oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielonych w okresie 01-05-2007r. do 07-07-2008r. z zastosowania stopy redyskonta weksli w części płaconej przez kredytobiorcę i ARiMR od dnia 05-03-2015r.

- wysokość stopy redyskonta - 1,75%

wielokrotność oprocentowanie

nIP

nBR10, nBR13, nBR14, nBR15, nMR, nKZ, nGR, nGP, nNT, nKL01, nKL02

Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę

1.50 2.6250 2.0000 0.6563

 

oznaczenia symboli linii kredytowych:

nIP-kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych

nMR-kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

nKZ-kredyty na zakup gruntów rolnych

nGP kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

nGR-kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego

nNT-kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie

nBR/10 kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych”

nBR/13 kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka

nBR/14 kredyty na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu

nBR/15 kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa”

nKL/01 kredyty klęskowe inwestycyjne

nKL/02 kredyty klęskowe obrotowe