Polityka inofmacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z polityką informacyjną, oraz informacjami z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (adekwatności kapitałowej) Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie.