Tabela kursów walut dla dewiz

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Kraj Waluta Dewizy Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,6931 2,8495 2,7772
Kanada CAD 788 1 2,6825 2,8387 2,7686
Szwajcaria CHF 797 1 3,7896 3,8679 3,8289
Czechy CZK 213 1 0,1532 0,1630 0,1581
Dania DKK 792 1 0,5439 0,5756 0,5617
UGW EUR 978 1 4,0724 4,2835 4,1796
W.Brytania GBP 789 1 4,7143 4,9474 4,8238
Norwegia NOK 796 1 0,4326 0,4579 0,4467
Szwecja SEK 798 1 0,4162 0,4404 0,4298
USA USD 787 1 3,6333 3,8146 3,7177