Tabela kursów walut dla dewiz

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Kraj Waluta Dewizy Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,7571 3,0207 2,8725
Kanada CAD 788 1 2,7696 3,0326 2,8863
Szwajcaria CHF 797 1 3,8051 3,8842 3,8195
Czechy CZK 213 1 0,1556 0,1703 0,1622
Dania DKK 792 1 0,5445 0,5962 0,5689
UGW EUR 978 1 4,0482 4,4325 4,2311
W.Brytania GBP 789 1 4,5174 4,9470 4,7190
Norwegia NOK 796 1 0,4340 0,4754 0,4523
Szwecja SEK 798 1 0,4210 0,4611 0,4402
USA USD 787 1 3,4786 3,8078 3,6320