Terminale płatnicze

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa" to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i MasterCard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju i ma na celu wsparcie rozwoju sieci terminali płatniczych w Polsce.

Jeśli wciąż nie obsługujesz klientów płacących kartą, to teraz masz wyjątkową okazję żeby to zmienić.

0zł za terminal płatniczy przez 12 miesięcy

100% finansowania z programu Polska Bezgotówkowa przez rok

Atrakcyjne warunki umowy po zakończeniu okresu finansowania

Bezpłatny terminal płatniczy
01

Terminale płatnicze POS dla przedsiębiorców w ramach Programu Polska Bezgotówkowa

za 0 zł przez 12 miesięcy

Wariant I

 • PIERWSZE 12 MIESIĘCY BEZ ŻADNYCH OPŁAT! Aktywacja - 0,00 zł
  Dzierżawa terminala

  47 zł / 12 m-cy

  Prowizja od transakcji

  0,84 %
 • PIERWSZE 12 MIESIĘCY BEZ ŻADNYCH OPŁAT! Aktywacja - 0,00 zł
  Dzierżawa terminala

  1 zł/3 m-ce + 39 zł/21 m-cy

  Prowizja od transakcji

  0,74%
 • PIERWSZE 12 MIESIĘCY BEZ ŻADNYCH OPŁAT! Aktywacja - 0,00 zł
  Dzierżawa terminala

  1 zł/6 m-cy + 35 zł/30 m-cy

  Prowizja od transakcji

  0,70 %
 • 1

Wariant II

 • PIERWSZE 12 MIESIĘCY BEZ ŻADNYCH OPŁAT! Aktywacja - 0,00 zł
  Dzierżawa terminala

  45 zł / 12 m-cy

  Prowizja od transakcji

  0,78% + 0,07 zł
 • PIERWSZE 12 MIESIĘCY BEZ ŻADNYCH OPŁAT! Aktywacja - 0,00 zł
  Dzierżawa terminala

  1 zł/3 m-ce + 41 zł/21 m-cy

  Prowizja od transakcji

  0,68% + 0,05 zł
 • PIERWSZE 12 MIESIĘCY BEZ ŻADNYCH OPŁAT! Aktywacja - 0,00 zł
  Dzierżawa terminala

  1zł/6 m-cy + 38 zł/30 m-cy

  Prowizja od transakcji

  0,64% + 0,04 zł
 • 1

Bezpłatne terminale płatnicze dla sektora publicznego

Skorzystaj z Programu Polska Bezgotówkowa:

 • tyle terminali płatniczych, ile punktów kasowych
 • 0 zł za terminal i obsługę płatności
 • aż do 31 sierpnia 2021

Kto może skorzystać z Programu?

urzędy organów i  inne instytucje administracji rządowej, urzędy organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe), urzędy skarbowe, policja (policja drogowa), sądy, jednostki organizacyjne publicznej służby zdrowia

Im wcześniej przystąpisz do Programu, tym dłużej możesz się cieszyć bezpłatnym użytkowaniem urządzeń.

Urząd miasta stołecznego Warszawy

Jesteśmy zadowoleni ze wspólpracy z First Data Polcard

Wprowadzenie terminali płatniczych w kasie urzędu oraz Urzędu Stanu Cywilnego to ogromne ułatwienie dla naszych mieszkańców i usprawnienie pracy naszych urzędników.

Urząd Miejski Nowa Sól

Terminal usprawnia pracę naszego urzędu

Wprowadzenie terminali płatniczych w kasie urzędu oraz Urzędu Stanu Cywilnego to ogromne ułatwienie dla naszych mieszkańców i usprawnienie pracy naszych urzędników.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców

Zdecydowaliśmy się na udział w programie uterminalowienia urzędów, którego partnerem jest First Data Polcard, bo chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców.

Korzyści z wdrożenia płatności bezgotówkowych w sektorze publicznym:

Nowoczesność i usprawnienie obsługi petentów

Tyle terminali, ile punktów kasowych

Bez opłat do 31.08.2021

Szybkie wdrożenie dzięki prostym materiałom szkoleniowym

Dedykowany opiekun

Infolinia 800 888 888


02

Oferta dla przedsiębiorców którzy nie skorzystają z Programu

Polska Bezgotówkowa
 • Aktywacja 99 zł -
  Dzierżawa terminala

  przenośny 69 zł

  stacjonarny 49 zł

  Prowizja od transakcji

  0,65%+0,01 zł
 • Aktywacja 0 zł Dzierżawa terminala - 3 m-ce za 1 zł
  Dzierżawa terminala po trzech miesiącach

  przenośny 49 zł

  stacjonarny 45 zł

  Prowizja od transakcji

  0,65%
 • Aktywacja 0 zł Dzierżawa terminala - 6 m-ce za 1 zł
  Dzierżawa terminala po 6 miesiącach

  przenośny 49 zł

  stacjonarny 45 zł

  Prowizja od transakcji

  0,65%
 • Aktywacja 249 zł Dzierżawa terminala - 12 m-ce za 1 zł
  Dzierżawa terminala po roku

  przenośny 49 zł

  stacjonarny 45 zł

  Prowizja od transakcji

  0,65%+0,15 zł
 • 1

Pytania i odpowiedzi dot. Programu „Polska Bezgotówkowa"


 • Najważniejsze kryteria, które musi spełniać przedsiębiorca, żeby skorzystać z dofinasowania w ramach Programu:
  • Wcześniej nie akceptował płatności kartami lub nie przyjmował ich od co najmniej 12 miesięcy.
  • Zawrze z agentem rozliczeniowym uczestniczącym w Programie umowę na akceptację instrumentów płatniczych opartych o kartę Organizacji Płatniczych na okres co najmniej 12 m-cy.
  • Zobowiąże się do przyjmowania płatności wszystkimi instrumentami płatniczymi opartymi o kartę organizacji płatniczych uczestniczących w finansowaniu Funduszu oraz za wszystkie transakcje, bez względu na ich wartość (tj. nie będzie ustalać minimalnej wartości dla płatności przyjmowanych bezgotówkowo).
  • Zobowiąże się do oznakowania placówki Akceptanta logotypami akceptacji instrumentów płatniczych oraz logotypem Programu.
  • Nie jest siecią handlowo-usługową obejmująca więcej niż 5 placówek; franczyzobiorcą sieci liczącej więcej niż 5 placówek; jednostką administracji publicznej, szczebla rządowego i samorządowego; do Programu nie mogą być zgłoszone automaty vendingowe i inne terminale samoobsługowe (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.).
  • Może przystąpić do Programu tylko jeden raz w trakcie jego trwania.
 • Jak zgłosić się do Programu?

  Aby wziąć udział w programie fundacji Polska Bezgotówkowa należy zgłosić się do jednego z operatorów terminali płatniczych (np. First Data Polcard) lub poprzez stronę internetową fundacji http://polskabezgotowkowa.pl/

 • Co obejmuje dofinansowanie?

  Firmy dostaną bezpłatny terminal wraz z obsługą transakcji bezgotówkowych przez 1 rok.

 • Ile trwa Program?

  Program trwa do końca 2021 roku, przy czym instalacja pierwszego terminala nowego Akceptanta nie może nastąpić później niż 31 grudnia 2020 roku.

 • Ile terminali może nabyć przedsiębiorca w ramach dofinansowania?

  Maksymalnie 3 terminale (w tym jeden terminal mPOS). Dla każdego terminala okres dofinansowania liczony jest przez 12 miesięcy osobno, od momentu jego instalacji.

 • Czy jest jakiś limit obrotu upoważniający do pokrycia kosztów obsługi płatności (prowizji)?

  Warunkiem pokrycia kosztów obsługi płatności jest limit 100 tysięcy PLN obrotu na dany terminal w ciągu okresu dofinansowania. Po przekroczeniu progu 100 tys. PLN obrotu kończy się okres dofinansowania prowizji na ten terminal i zaczynają obowiązywać warunki komercyjne z umowy zawartej pomiędzy Akceptantem a agentem rozliczeniowym. Dofinansowanie terminala (urządzenia) obowiązuje przez pełne 12 miesięcy, niezależnie od wartości realizowanych obrotów bezgotówkowych.

 • Na jak długo musi być zawarta umowa między przedsiębiorcą-akceptantem a agentem rozliczeniowym?

  Umowa pomiędzy agentem rozliczeniowym a Akceptantem kwalifikującym się do Programu zawarta musi być na okres minimum 12 miesięcy, a ponadto musi określać wszystkie warunki współpracy, m.in. koszt dzierżawy terminala, koszt obsługi, opłaty Akceptanta oraz inne pozycje cennikowe agentów rozliczeniowych, a także klauzulę wskazującą na pokrycie kosztów Akceptanta z tytułu powyższych opłat wypłacanych przez Fundację pod warunkiem spełnienia przez Akceptanta wymogów uczestnictwa w Programie.

 • Którzy agenci rozliczeniowi biorą udział w Programie?

  Nazwy agentów biorących udział w Programie można znaleźć tutaj: tutaj Stan na 19 styczn na 2018: First Data Polska; PayTel.

 • Przez jaki czas akceptantowi przysługuje prawo do zgłoszenia do Programu dodatkowych terminali (do puli 3 urządzeń)?

  Akceptant (a w jego imieniu Agent rozliczeniowy) może zgłosić dodatkowe urządzenie w okresie 12 miesięcy od dnia instalacji pierwszego terminala. Terminale zgłaszane po tym okresie nie otrzymają dofinansowania.

 • Czy Akceptant, który uczestniczył w Programie, będzie mógł ponownie skorzystać z dofinansowania w ramach Programu w przyszłości?

  Akceptant może skorzystać z dofinansowania tylko raz w czasie całego okresu trwania Programu.

 • Czy Agent rozliczeniowy może zaproponować Akceptantowi uczestniczącemu w Programie inne, dodatkowe produkty? Jeżeli tak, to na jakich warunkach

  Agent rozliczeniowy może zaproponować Akceptantowi dodatkowe produkty (poza tymi, które wprowadził Program) na zasadach komercyjnych. Akceptant nie ma obowiązku skorzystać z tych produktów.

 • Czy Akceptanci uczestniczący w Programie będą zobowiązani do działań promocyjnych w ramach Programu? Jeżeli tak, to do jakich?

  Akceptanci uczestniczący w Programie będą mieli obowiązek oznakować swoje placówki emblematami Programu, dostarczanymi przez Agenta rozliczeniowego.

 • Czy przedsiębiorca może zrezygnować z terminala w czasie 12 miesięcznego okresu umowy?

  Akceptant może rozwiązać umowę, ale poniesie za to konsekwencje finansowe. Zgodnie z Zasadami operacyjnymi akceptant zapłaci karę, jeżeli zrezygnuje z udziału w Programie przed upływem 12 miesięcy (na każdy terminal liczone oddzielnie). Kara wyniesie (zależnie od rodzaju terminala): 850 PLN dla terminali POS, 800 PLN dla terminali PINpad kasowy, 400 PLN dla terminala mPOS i 400 PLN dla terminala SoftPOS. Karę naliczy agent rozliczeniowy. Nie ma znaczenia, w którym momencie 12- miesięcznego okresu udziału w Programie nastąpi rezygnacja. Kara nie zostanie naliczona, gdy akceptant zawiesi lub zlikwiduje działalność.

 • Czy przedsiębiorca może korzystać z terminala po u płynięciu okresu 12 miesięcy

  Po zakończeniu udziału w programie Polski Bezgotówkowej firma może nadal korzystać z terminala płatniczego na warunkach ustalonych z Agentem rozliczeniowym, w momencie przystępowania do programu.

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

 

Terminale Płatnicze

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty