Zarząd Banku

Krzysztof Drapała

Prezes Zarządu

Krzysztof Drapała

Krzysztof Drapała w 1990 roku, po siedmiu latach pracy w rolnictwie, został mianowany Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzynie a od roku 2002 pełni funkcje Prezesa Zarządu Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie. Ukończył Akademię Rolnictwa w Szczecinie (specjalność ekonomika rolnictwa) a w 1994 r. Studium Bankowości Spółdzielczej na WSZUiB w Warszawie.

Tomasz Święs

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Święs

Tomasz Święs z rynkiem usług finansowych związany od początku kariery czyli od 1997 roku. W bankowości od 1999 roku. Zaczynał w Bałtyckim Banku Regionalnym SA w Koszalinie następnie w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Bałtyckim Oddziale Regionalnym w Koszalinie gdzie pełnił funkcje Kierownika Zespołu i Kierownika Filii Banku. W Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie od 2006 roku najpierw jako Dyrektor Oddziału potem Członek Zarządu a obecnie Wiceprezes Zarządu. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej (specjalność ekonomia menedżerska).

Leszek Nienartowicz

Wiceprezes Zarządu

Leszek Nienartowicz

Leszek Nienartowicz - Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek Finanse i Bankowość, specjalizacje: zarządzanie finansami oraz rachunkowość). Z bankowością związany od 2001 r. Zaczynał w Banku Zachodnim WBK SA 1 Oddział w Połczynie Zdroju. W Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie od 2003 roku, najpierw jako Dyrektor Oddziału, następnie jako Zastępca Prezesa Główny Księgowy, a obecnie jako Wiceprezes Zarządu ds. finansowych.

Rada Nadzorcza

1.    Mirosław Ekiert  – Przewodniczący RN

2.    Wiesław Reichert  – Zastępca Przewodniczącego

3.    Agnieszka Bachorowska – Sekretarz RN

4.    Grażyna Szczepanik – Członek RN

5.    Halina Klepuszewska – Członek RN

6.    Andrzej Cogiel – Członek RN

7.    Józef Lewita – Członek RN

8.    Wiesław Piątek – Członek RN

9.    Zbigniew Januszaniec – Członek RN

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

Sj Popup

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA