Aktualności

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie zwołuje

 

 

Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się w:

Będzinie, 30.10.2017 r., godz. 09.00 (Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie),

Bornem Sulinowie, 30.10.2017 r., godz. 11.00 (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),

Czaplinku, 30.10.2017 r., godz. 13.00 (Oddział Banku przy ul. Sikorskiego 9),

Gościnie, 31.10.2017 r. , godz. 13.00 (Urząd Miasta Gościno),

Rymaniu, 31.10.2017 r., godz. 11.00 (Urząd Gminy Rymań),

Świdwinie, 31.10.2017 r., godz. 13.00 (Oddział Banku przy ul. 3 Marca 29).

 

Prosimy członków Banku o udział w Zebraniu.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
  3. Przedstawienie regulaminu obrad i przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku (m.in. zmiana Statutu; przystąpienie do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu; w związku z powołaniem Komitetu Audytu zmiana: „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku” wraz z załącznikiem oraz „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku”).
  5. Dyskusja.
  6. Przyjęcie wniosków i opinii do Rady Nadzorczej, Zarządu i Zebrania Przedstawicieli Banku.
  7. Zamknięcie obrad.

 

           Zarząd

Pomorskiego Banku Spółdzielczego

                  w Świdwinie