Aktualności

W związku z pojawiającymi się coraz częściej informacjami medialnymi o popełnianych przestępstwach na szkodę użytkowników bankowości elektronicznej przypominamy o kilku zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej:

 1. Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall).
 2. Regularnie aktualizuj system operacyjny, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej.
 3. Pamiętaj, żaden bank nigdy nie wysyła do swoich klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktualizację.
  Banki nigdy nie podają w przesyłanych wiadomościach linków do stron transakcyjnych. Listy, wiadomości e-mail lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji. Nie odpowiadaj na nie przekazując swoje poufne dane. Bezzwłocznie skontaktuj się ze swoim Bankiem i poinformuj o zdarzeniu.
 4. Po zalogowaniu do systemu transakcyjnego nie odchodź od komputera, a po zakończeniu pracy wyloguj się i zamknij przeglądarkę.
 5. Nigdy nie udostępniaj osobom trzecim identyfikatora ani hasła dostępu.
  Identyfikator jest poufnym numerem nadawanym przez Bank, nie możesz go zmienić.
 6. Nie zapisuj nigdzie haseł służących do logowania i pamiętaj o ich regularnej zmianie.
  Idealnym rozwiązaniem jest zmienianie haseł raz w miesiącu, ale o ile system tego na Tobie nie wymusi zmieniaj je przynajmniej raz na dwa miesiące używając kombinacji dużych i małych liter oraz cyfr.
 7. Sprawdzaj datę ostatniego poprawnego oraz niepoprawnego logowania do systemu.
 8. Nigdy nie odpowiadaj na pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania informacji o karcie – zgłoś taką sytuację w swoim oddziale banku.
  Nigdy też nie odpowiadaj na maile, które zapraszają do odwiedzenia strony internetowej w celu weryfikacji danych, w tym o kartach. Ten rodzaj oszustwa jest nazywany „phishingiem”.
 9. Nie instaluj oprogramowania jeżeli instrukcja instalacji zawiera zalecenie rezygnacji ze skanowania aplikacji oprogramowaniem antywirusowym.
 10. Chroń dane dostępowe do bankowości elektronicznej.
 11. Nie loguj się i nie dokonuj płatności w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w tzw. hot-spotach.
 12. Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu.
 13. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB.
 14. Nigdy nie ignoruj ostrzeżeń przeglądarki o błędnym certyfikacie.
 15. Zweryfikuj czy certyfikat strony wystawiony jest dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL (kliknięcie na "zatrzaśniętą kłódkę" w pasku przeglądarki). Brak "zatrzaśniętej kłódki" oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane.
 16. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Bankiem.

Ponadto informujemy Państwa, że Bank wprowadził dodatkowe rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo korzystania z bankowości internetowej:

Klient Indywidualny

 1. Filtrowanie adresu IP – funkcjonalność filtrowania adresów IP daje możliwość określenia adresu/zakresu adresów, z których użytkownik może zalogować się do Usług Bankowości Elektronicznej

Klient Korporacyjny

 1. Filtrowanie adresu IP – funkcjonalność filtrowania adresów IP daje możliwość określenia adresu/zakresu adresów, z których użytkownik może zalogować się do Usług Bankowości Elektronicznej.
 2. Tokeny Vasco, które mogą z powodzeniem zastąpić dotychczasowy sposób autoryzacji (karta chipowa z podpisem). Wówczas nie będzie potrzeby instalowania czytnika kart chipowych na stacji Klienta. Za jego pomocą użytkownicy mogą logować się do systemu oraz akceptować wykonywane transakcje.

W celu skorzystania z wyżej opisanego rozwiązania prosimy o kontakt z pracownikami oddziału Banku prowadzącego Państwa rachunek.