Aktualności

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie

zwołuje

Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się w:
1. Będzinie, 30.05.2018 r., godz. 13.00 (Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie),
2. Bornem Sulinowie, 29.05.2018 r., godz. 13.00 (Oddział Banku przy ul. Lipowej 8),
3. Czaplinku, 29.05.2018 r., godz. 11.00 (Oddział Banku przy ul. Sikorskiego 9),
4. Gościnie, 29.05.2018 r. , godz. 13.00 (Urząd Miasta Gościno),
5. Rymaniu, 29.05.2018 r., godz. 11.00 (Urząd Gminy Rymań),
6. Świdwinie, 30.05.2018 r., godz. 10.00 (Oddział Banku przy ul. 3 Marca 29).

 

Prezes Concordii, pięciu wybranych Prezesów Banków Spółdzielczych oraz nasi wspólni klienci, opowiadają o historii, tradycji i jakości współpracy, pokazując jasno cel i wartość naszej pracy.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie)
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie,  informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

Wizyta w Pomorskim Banku Spółdzielczym  w Świdwinie w dniu 21.02.2018r. opisana słowami „JAGÓDEK”

W związku ze zmianą bankowych systemów informatycznych, zmieniony został system wpłat na indywidualne rachunki wirtualne klientów Urzędy Miejskiego w Bornem Sulinowie.  Klienci dokonujący wpłat przez bankowość internetową  na indywidualne rachunki napotkają komunikat o odmowie realizacji przelewu  „Przelew sklasyfikowano jako wewnętrzny, ale nie znaleziono rachunku beneficjenta”.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o dokonywanie wpłat w kasach banku lub na Rachunek Urzędu Miejskiego w  Bornem Sulinowie 66858110560300200420000001.

Pragniemy również poinformować, iż z nowym rokiem zostaną wygenerowane nowe numery indywidualnych rachunków bankowych a stosowne informacje będą do Państwa rozsyłane pocztą przez UM Borne Sulinowo.