Sprawozdania Finansowe

W dziale sprawozdania finansowe, znajdą Państwo informacje dotyczące struktury aktywów, pasywów, zysków i strat, funduszy własnych Banku oraz informacje w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału (adekwatności kapitałowej) Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie.